MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

1.1. SATICI:

Ticaret Unvanı:

Adres:

Telefon:

E-Posta:

1.2. ALICI:

Kullanıcı Adı:

İşletme Adı/Ticaret Unvanı:

İsim-Soy İsim:

Adres:

Telefon:

E-Posta:

2. TANIMLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde yer alan;

Sözleşme: İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni,

Satıcı: işbu Sözleşme’nin 1 numaralı maddesinde belirtilen satıcıyı,

Alıcı: işbu Sözleşme’nin 1 numaralı maddesinde belirtilen alıcıyı,

Ürün/Ürünler: Satıcı tarafından Alıcı’ya satılmakta olan ve ayrıntıları işbu Sözleşme’nin 4. maddesinde belirtilen ürünü veya ürünleri,

Uygulama: Satıcı’nın, işbu Sözleşme hükümleri doğrultusunda, Ürün’ün Alıcı’ya satışını gerçekleştireceği web sitesi/mobil internet sitesi ve/veya mobil uygulamayı,

Üyelik Sözleşmesi: Alıcı tarafından Uygulama’ya üyelik aşamasında okunup kabul edilmiş olan üyelik sözleşmesini,

Ön Bilgilendirme Metni: Alıcı tarafından işbu Sözleşme’nin görüntülenmesinden önce okunup onaylanan ön bilgilendirme metnini

ifade eder.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Alıcı’nın aşağıda nitelikleri, adedi ve satış fiyatı belirtilen Ürün’ü Satıcı’dan satın alması ve Ürün’ün Satıcı tarafından Alıcı’ya teslim edilmesi ile ilgili olarak tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

4. ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE ÖDEME BİLGİLERİ

İşbu Sözleşme konusu Ürün’e; Ürün’ün satış bedeline, teslim ve ödeme şekillerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

ÜRÜN BİLGİLERİ

BİRİM FİYAT

ADET

KDV DAHİL TOPLAM TUTAR

………

…….

……..

…………

……..

….

…..

……

KARGO HARİÇ TOPLAM ÜRÜN BEDELİ:

KARGO BEDELİ:

KARGO DAHİL TOPLAM SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL):

ÖDEME ŞEKLİ VE PLANI:

TESLİM SÜRESİ:

TESLİMAT ADRESİ:

TESLİM EDİLECEK KİŞİ:

5. GENEL HÜKÜMLER

5.1. Alıcı, işbu Sözleşme’nin 4. maddesinde ayrıntılı olarak belirtilen, Sözleşme konusu Ürün’ün temel nitelikleri, toplam satış fiyatı, kargo ücreti, ödeme şekli ve teslimatına ilişkin bilgileri Uygulama üzerinde, ayrıca işbu Sözleşme ve Ön Bilgilendirme Metni’nde okuduğunu, bu hususlarda bilgilendirildiğini ve bu hususlara ilişkin elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini, elektronik ortamda bu bilgileri onayladıktan sonra Ürün için ödeme gerçekleştirdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Alıcı’nın işbu Sözleşme kapsamında elektronik ortamda verdiği bütün teyitler/kabuller, gerekli olduğu takdirde, “yazılı onay” hükmünde sayılacaktır.

5.3. Ürün’ün ayrıntılı özellikleri ve tüm vergiler dâhil satış bedeli (“Toplam Satış Fiyatı”) işbu Sözleşme’nin 4. Maddesinde ve Satıcı’ya ait satış sayfasında belirtildiği gibidir.

Satıcı teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir, böyle bir hata anında yapılan satışlar hüküm ifade etmez.

5.4. Taraflar, işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul ve beyan ederler.

5.5. Satıcı, işbu Sözleşme konusu Ürün’ün sağlam, eksiksiz, ayıpsız, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak, Uygulama üzerinde veya işbu Sözleşme’nin 4. maddesinde belirtilen süre içinde Alıcı’ya veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün, Alıcı’dan başka kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

5.6. Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için, Ürün Bedeli’nin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle Ürün Bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Ürün’ün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6. CAYMA HAKKI

6.1. Satıcı, Alıcı’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, Sözleşme’den cayma hakkının var olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı’nın cayma hakkını kullanabilmesi için, Ürün’ün teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) günlük cayma hakkı süresi içerisinde, Satıcı’nın Sözleşme’de belirtilen adresine veya e-posta adresine yazılı cayma hakkına ilişkin yazılı bildirimi ulaştırması şarttır.

6.2. Alıcı’nın cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, Satıcı, Alıcı’ya ek bir masraf yükletilmeksizin, Ürün Bedeli’ni Alıcı’ya iade edecektir.

Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, Ürün Bedeli, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (on dört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ila 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir. Kredi kartı ile taksitli / vadeli yapılan ödemelerde, bankanın ilgili uygulamaya ilişkin kuralları geçerli olacaktır ve iade de banka tarafından taksitli/vadeli olarak yapılabilecektir.

6.3. Alıcı, iade edilecek Ürün’ü eksiksiz ve hasarsız olarak, cayma hakkının kullanılmasından itibaren 10 (on) gün içinde MNG Kargo veya SENDEO Kargo firmalarından birisi ile Satıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcı’nın Ürün’ü süresi içerisinde iade etmesi, cayma hakkının kullanılmasının ön koşulu olup, Alıcı, Ürün’ü iade etmediği takdirde cayma hakkını kullanamayacaktır.

Alıcı’nın Ürün’ü yukarıda belirtilen kargo firmalarından birisi ile göndermesi halinde, cayma hakkının kullanılmasından doğan kargo masrafı Satıcı’ya aittir. Aksi takdirde, kargo masrafından Alıcı sorumlu olacaktır.

6.4. Alıcı, cayma hakkını kullanabilmek için şirket, gerçek kişi tacir veya mesleki/ticari amaçla hareket etmeyen bir kişi olmaması gerektiğini, mesleki/ticari amaçla hareket eden kişilerin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında tüketici olmadıklarını, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamına girmediklerini, bu sebeple tüketici değilse cayma hakkından yararlanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5. Alıcı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesinde belirtilen ve aşağıda sayılan hallerde cayma hakkını kullanamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d)Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

7. YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanacak ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Alıcı’nın malı satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri; söz konusu değeri aşan ihtilaflar ile ilgili olarak ise Alıcı’nın veya Satıcı’nın ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

8. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme’nin tüm maddeleri, Alıcı ve Satıcı tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup; işbu Sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda onay verildiği tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

İşbu Sözleşme ………. tarihinde kurulmuştur.

ALICI

……..

SATICI

…….

 

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR